Privacyverklaring Dusschrijf

Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van Dusschrijf, gevestigd op Wikveld 95 te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen Dusschrijf (www.dusschrijf.nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die je aan Dusschrijf verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een workshop of het opvragen van informatie.

Dusschrijf neemt jouw privacy heel serieus en zal informatie over jou veilig en zorgvuldig gebruiken en verwerken. Data worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden die zijn beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen Dusschrijf bepaalt welke gegevens worden gebruikt, met welk doel en op welke manier.

Overzicht persoonsgegevens
Om je te kunnen informeren over nieuwe workshops of andere activiteiten, maakt Dusschrijf alleen gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Beschikbare telefoonnummers
  • Eventueel Facebookadres

Derden
Niets van bovengenoemde gegevens wordt gedeeld met derden.

Wijzigen
Op elk moment is het mogelijk de opgeslagen gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Want Dusschrijf wil je gegevens alleen bewaren en gebruiken als jij daarmee akkoord bent.

Door akkoord te gaan met dit privacyreglement geef je toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, sub van de AVG, voor het verwerken van de persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden.